Chính sách bảo mật thông tin khách hàng - Đỉnh đồng thờ cúng chất lượng giá rẻ nhất tại Đồ Đồng Việt

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng - Đỉnh đồng thờ cúng chất lượng giá rẻ nhất tại Đồ Đồng Việt

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng - Đỉnh đồng thờ cúng chất lượng giá rẻ nhất tại Đồ Đồng Việt

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng - Đỉnh đồng thờ cúng chất lượng giá rẻ nhất tại Đồ Đồng Việt

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng - Đỉnh đồng thờ cúng chất lượng giá rẻ nhất tại Đồ Đồng Việt
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng - Đỉnh đồng thờ cúng chất lượng giá rẻ nhất tại Đồ Đồng Việt

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

  1. Chính sách bảo mật thông tin:
  1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.dinhdongthocung.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,..Đây là các thông tin www.dinhdongthocung.com  cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và www.dinhdongthocung.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại www.dinhdongthocung.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.dinhdongthocung.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.dinhdongthocung.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.dinhdongthocung.com.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

-     Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH  MỸ NGHỆ ĐỒNG ĐẠI BÁI

Địa chỉ:  13.Bạch Đằng . P.15. Quận Bình Thạnh .TP.HCM

Email: dodongviet420@gmail.com

Điện thoại: 0934 789 269

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.dinhdongthocung.com thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.dinhdongthocung.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.dinhdongthocung.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, www.dinhdongthocung.com

eCam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng tại www.dinhdongthocung.com  được www.dinhdongthocung.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.dinhdongthocung.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.dinhdongthocung.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.dinhdongthocung.com.

Ban quản lý www.dinhdongthocung.com cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.dinhdongthocung.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

h.    Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử dinhdongthocung.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: dodongviet420@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. 

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Tin tức khác

top