UA-155729079-3

Mặt trống đồng được chạm thủ cônghọa tiết theo mẫu trống đồng Đông Sơn

Mặt trống đồng được chạm thủ cônghọa tiết theo mẫu trống đồng Đông Sơn

Mặt trống đồng được chạm thủ cônghọa tiết theo mẫu trống đồng Đông Sơn

Mặt trống đồng được chạm thủ cônghọa tiết theo mẫu trống đồng Đông Sơn

Mặt trống đồng được chạm thủ cônghọa tiết theo mẫu trống đồng Đông Sơn
Mặt trống đồng được chạm thủ cônghọa tiết theo mẫu trống đồng Đông Sơn
top
Phản hồi của bạn