Ngai chén ngũ sắc khảm 1 chữ vàng

Ngai chén ngũ sắc khảm 1 chữ vàng

Ngai chén ngũ sắc khảm 1 chữ vàng

Ngai chén ngũ sắc khảm 1 chữ vàng

Ngai chén ngũ sắc khảm 1 chữ vàng
Ngai chén ngũ sắc khảm 1 chữ vàng
top