10 cách gieo trồng phước đức theo lời đức Phật dạy

10 cách gieo trồng phước đức theo lời đức Phật dạy

Ngày đăng: 30/08/2023 09:24 AM

  Trong kinh Phước Đức, Phật chỉ dạy chúng ta 10 cách gieo trồng phước đức để được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy nương theo lời dạy của đức Phật để làm lợi lạc cho mình trong hiện tại và mai sau….

  1. Luôn gần gũi người hiền

  Lánh xa kẻ xấu ác

  Tôn kính bậc đáng kính

  Là phước đức lớn nhất.

  2. Biết chọn môi trường tốt

  Để làm các việc lành

  Cùng hướng về đường thiện

  Là phước đức lớn nhất.

  3. Siêng học lại giỏi nghề

  Biết giữ gìn đạo đức

  Biết nói lời ái ngữ

  Là phước đức lớn nhất.

   

  4. Biết hiếu dưỡng cha mẹ

  Thương yêu gia đình mình

  Lại làm nghề thích hợp

  Là phước đức lớn nhất.

   

  5. Sống vui vẻ bố thí

  Giúp gia đình người thân

  Bình đẳng tùy theo duyên

  Là phước đức lớn nhất.

   

  6. Tránh không làm điều ác

  Không say sưa nghiện ngập

  Siêng năng làm việc lành

  Là phước đức lớn nhất.

  7. Biết khiêm cung lễ độ

  Để học hỏi điều hay

  Nhớ ơn và biết đủ

  Là phước đức lớn nhất.

   

  8. Biết kiên trì phục thiện

  Thân cận bậc hiền Thánh

  Siêng năng cùng tu học

  Là phước đức lớn nhất.

   

  9. Sống tinh thần tỉnh thức

  Biết quay lại chính mình

  Để sống đời giải thoát

  Là phước đức lớn nhất.

   

  10. Làm việc cùng mọi người

  Tâm không hề thay đổi

  Não phiền dứt, an nhiên

  Là phước đức lớn nhất.