Đúc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đồng tại Đồ đồng Việt

Đúc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đồng tại Đồ đồng Việt

Ngày đăng: 30/08/2023 03:08 PM

  Ý nghĩa Địa Tạng Vương Bồ Tát 

  Đại Tạng Vương Bồ Tát hay còn được gọi với danh xưng Địa Tạng hay Đại Tạng Bồ Tát là một trong sáu vị bồ tát nổi tiếng và quan trọng bậc nhất trong Phật giáo Đại thừa. Theo Kinh sách Phật giáo lưu truyền lại cho đến ngày nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một Tỳ kheo (người khất thực), Ngài đã phát lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn cho đến khi Đức Phật Di Lặc vị phật cuối cùng trên trái đất hạ sinh. Ngài nguyện không chứng quả thành Phật nếu không làm cho địa ngục khổ đau kia trống rỗng. Ngài Địa Tạng được gọi là vị Phật của tất cả chúng sinh nơi địa ngục là giáo chủ cõi U Minh tối tăm. 

  Trong sách kinh Địa Tạng lưu lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát vì thương xót tất cả chúng sanh chịu cảnh khổ đau trong đời ác ngũ trước nên hiện thân với vô số tiền kiếp để độ, giáo hóa chúng sinh tiêu tai, giải nạn tăng phước, đi theo đường tu hành chính đạo. Được biết Bồ Tát Địa Tạng Vương đã viên mãn đắc đạo Bồ Tát từ lâu, nhưng vì thế nguyện cứu độ chúng sinh trong ba cõi nên Ngài chưa chịu thành Phật. Nơi nào đau khổ nhất nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng hiển vinh cứu giúp, soi đường dẫn lối con người thoát khỏi bể khổ trần gian. Chúng sinh trong ai cũng có sẵn kho tàng trân bảo vô giá, nhưng không biết ứng dụng, cứ mãi theo những vọng nghiệp, lẫn lộn trong ngũ giáo luân hồi mà bỏ quên sự lương thiện sẵn có trong mình. 

  Rất nhiều kiếp về trước với phát nguyện cứu vớt mọi chúng sinh lầm đường lạc lối thoát khỏi khổ đau do bản thân chúng gây ra, Ngài phát nguyện khi nào cõi U Minh trống thì mới được thành phật. Một đại hồng nguyện lớn biết nhường nào, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vì lợi ích của chúng sinh, một đời dùng Phật Pháp chiếu sáng địa ngục trần gian, chính vì lẽ đó mà người đời biết đến Ngài là vị Bồ Tát có tấm lòng vị tha bao dung, nhân hậu.

  Những lợi ích khi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong nhà

  Công năng, oai lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát bao trùm khắp Tam Giới là điều không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi nhân gian này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua Kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết rằng nếu ai nghe được danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi chí tâm quy y, cúng dường, chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng, đảnh lễ Ngài sẽ được các lợi ích sau đây:

  Lợi ích trong cuộc sống hiện tại của chúng sinh:

  - Những nguyện lớn nhanh chóng thành tựu.

  - Được trí huệ lớn.

  - Tiêu trừ tai nạn.

  - Thoát khỏi hiểm nguy.

  - Tiêu trừ tội chướng và bệnh tật.

  - Được quỷ thần hộ vệ.

  Lợi ích cho kiếp sau của chúng sinh: 

  - Thoát khỏi thân nữ.

  - Được thân xinh đẹp.

  - Thoát kiếp nô lệ.

  Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại gia như thế nào? 

  Nếu như đối với Phật giáo, việc thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát là điều không thể thiếu. Thì ngày nay, nhiều gia chủ phát tâm thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về thờ tại gia nhằm thể hiện lòng tôn kính và sùng bái Ngài. 

  Để việc thờ cúng được trọn vẹn và mang lại nhiều ý nghĩa nhất thì đối với những bức tượng Phật gia chủ nên ưu tiên thỉnh những bức tượng đồng. Trước khi an vị tượng Phật lên bàn thờ thì quý vị đạo hữu nên làm lễ khai quang điểm nhãn cho tượng, việc này thì gia chủ có thể tự thực hiện hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của các sư thầy. 

  • ĐỒ ĐỒNG VIỆT- TINH TỪ CHẤT, ĐẸP TỪ TÂM
  • Website: dinhdongthocung.com
  • Email : dodongviet420@gmail.com
  • Hotline : 0934 789 269 - 0966 932 446 (Ms. Thực). Tư vấn tận tâm 24/7
  • Thông tin thanh toán: Chủ tài khoản: Cty TNHH mỹ nghệ đồng Đại Bái. Vietinbank Gia Định, TP HCM:  113002860236