Làm biển chức danh để bàn tại TP HCM

Làm biển chức danh để bàn tại TP HCM

Ngày đăng: 30/08/2023 09:22 AM

    Bảng biển chức danh để bàn, làm đồng ăn mòn đường nét hoa văn tinh xảo được mạ vàng 24k ngoài ra đế bằng gỗ hương hoặc gỗ thịt gắn đường chỉ đồng tinh xảo nhìn rất đẹp và sang trọng làm quà tặng. #Biển_chức_danh, chức vụ để bàn làm việc Các lãnh đạo Bộ,Chính phủ,Đoàn đại biểu QH,giám đốc,chủ tịch công ty…

     

    Chất liệu đồng,đế gỗ khắc logo,họ tên,cơ quan đơn vị.. Mạ vàng biển chức danh theo yêu cầu: Ý nghĩa biển chức danh Biển chức danh để bàn là một trong những hình thức biển quảng cáo giúp nhận diện và xác định được chức danh,chức vụ, họa tên đầy đủ của người trong cơ quan,đơn vị công ty, hoặc các thông tin cần thiết để hiểu được chức trách,nhiệm vụ của từng lãnh đạo,nhân viên trước khi gặp gỡ và công việc.