MẪU CHỮ HÁN NÔM DÙNG CHO HOÀNH PHI

MẪU CHỮ HÁN NÔM DÙNG CHO HOÀNH PHI

Ngày đăng: 31/08/2023 01:55 PM

  Tục thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam ta, vốn đây là truyền thống là nét văn hóa tâm linh tốt đẹp. Việc bài trí bàn thờ gia tiên tại nhà hoặc trong nhà thờ tổ rất được chú trọng. Trên bàn thờ gia tiên trong nhà thờ tổ thường được treo các tấm Hoành phi. Hoành phi là một tấm biển gỗ nằm ngang, chữ trên hoành phi có nội dung ca ngợi công đức của tổ tiên, của dòng họ. Hoành phi được treo trên bàn thờ, nhà thờ tổ,được dùng trong lễ mừng thọ, mừng nhà mới, mừng nhà giáo, viễng lễ tang,... Vậy Nên để chữ gì trên Hoành phi. Có những mẫu chữ Hán Nôm cho hoành phi nào hay không? Qua bài viết dưới đây được ĐỒ ĐỒNG VIỆT chia sẻ, mong rằng quý vị đã lựa được chữ cho tấm hoành phi nhà mình.

   

  Một số mẫu Hoành phi (sưu tầm)

  CHỮ HÁN = Âm Hán = Dịch nghĩa
  万古英灵 = Vạn cổ anh linh = Muôn thủa linh thiêng
  追念前恩 = Truy niệm tiền ân = Tưởng nhớ ơn xưa
  留福留摁 = Lưu phúc lưu ân = Giữ mãi ơn phúc
  海德山功 = Hải Đức Sơn Công = Công Đức như biển như núi
  德旒光 = Đức Lưu quang = Đức độ toả sáng
  福来成 = Phúc lai thành = Phúc sẽ tạo nên
  福满堂 = Phúc mãn đường = Phúc đầy nhà
  饮河思源 = Ẩm hà tư nguyên = Uống nước nhớ nguồn
  克昌厥後 = Khắc xương quyết hậu = May mắn cho đời sau
  百忍泰和 = Bách nhẫn thái hoà = Trăm điều nhịn, giữ hoà khí
  五福临门 = Ngũ Phúc lâm môn = Năm Phúc vào cửa
  忠厚家声 = Trung hậu gia thanh = Nếp nhà trung hậu
  永绵世择 = Vĩnh miên thế trạch = Ân trạch kéo dài
  元遠長留 = Nguyên viễn trường lưu = Nguồn xa dòng dài
  萬古長春 = Vạn cổ trường xuân = Muôn thủa còn tươi
  福禄寿成 = Phúc Lộc Thọ thành
  兰桂腾芳 = Lan quế đằng phương = Cháu con đông đúc
  後後無終 = Hậu hậu vô chung = Nối dài không dứt
  家门康泰 = Gia môn khang thái = Cửa nhà yên vui
  僧财进禄 = Tăng tài tiến lộc = Hưởng nhiều tài lộc
  有開必先 = Hữu khai tất tiên = Hiển danh nhờ tổ
  光前裕後 = Quang tiền dụ hậu = Rạng đời trước, sáng cho sau
  好光明 = Hảo quang minh = Tốt đẹp sáng tươi
  百世不偏 = Bách thế bất thiên = Không bao giờ thiên lệch
  孝德忠仁 = Hiếu Đức Trung Nhân
  高密肇基 = Cao Mật triệu cơ = Nơi phát tích là Cao Mật
  家和萬事興 = Gia hòa vạn sự hưng
  蛟龍得水 = Giao long đắc Thủy = Như Rồng gặp nước


  Một số mẫu Câu đối (sưu tầm và biên soạn)
  Chữ và âm Hán
  德大教傢祖宗盛
  功膏開地後世長
  Đức đại giáo gia tổ tiên thịnh,
  Công cao khai địa hậu thế trường.
  Dịch Nghĩa
  Công cao mở đất lưu hậu thế
  Đức cả rèn con rạng tổ tông.

  Chữ và âm Hán
  本根色彩於花叶
  祖考蜻神在子孙
  Bản căn sắc thái ư hoa diệp
  Tổ khảo tinh thần tại tử tôn
  Dịch Nghĩa
  Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá
  Tinh thần tổ tiên trường tồn trong cháu con

   

  Chữ và âm Hán
  有開必先明德者遠矣
  克昌厥後继嗣其煌之
  Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ
  Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi
  Dịch Nghĩa
  Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
  Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.

  Chữ và âm Hán
  木出千枝由有本
  水流萬派溯從源
  Mộc xuất thiên chi do hữu bản,
  Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên
  Dịch Nghĩa
  Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc
  Nước chẩy muôn dòng phát tại nguồn

  Chữ và âm Hán
  梓里份鄉偯旧而江山僧媚
  松窗菊徑归来之景色添春
  Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ
  Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân
  Dịch Nghĩa
  Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp,
  Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân

  Chữ và âm Hán
  欲求保安于後裔
  須凭感格於先灵
  Dục cầu bảo an vu hậu duệ
  Tu bằng cảm cách ư tiên linh
  Dịch Nghĩa
  Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

  Chữ và âm Hán
  百世本枝承旧荫
  千秋香火壮新基
  Bách thế bản chi thừa cựu ấm
  Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
  Dịch Nghĩa
  Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa
  Nền nay vững, để hương khói nghìn thu

  Chữ và âm Hán
  德承先祖千年盛
  愊荫兒孙百世荣
  Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
  Phúc ấm nhi tôn bách thế gia
  Dịch Nghĩa
  Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh
  Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.

   

  Chữ và âm Hán
  族姓贵尊萬代長存名继盛
  祖堂灵拜千年恒在德流光
  Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh
  Tổ đường linh bái, thiên niên hắng tại đức lưu quang.
  Dịch Nghĩa
  Họ hàng tôn quý, công danh muôn thủa chẳng phai mờ
  Tổ miếu linh thiêng, phúc đức ngàn thu còn toả sáng

  Chữ và âm Hán
  祖德永垂千载盛
  家风咸乐四时春
  Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh
  Gia phong hàm lạc tứ thời xuân
  Dịch Nghĩa
  Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh
  Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.

  Chữ và âm Hán
  木本水源千古念
  天经地义百年心
  Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
  Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

  Chữ và âm Hán
  萬古功成名顯达
  千秋德盛姓繁荣
  Vạn cổ công thành danh hiển đạt
  Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

  Chữ và âm Hán
  山高莫狀生成德
  海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng sinh thành đức;
  Hải khoát nan thù cúc dục ân.

  Chữ và âm Hán
  义仁积聚千年盛
  福德栽培萬代亨
  Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh
  Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  Chữ và âm Hán
  父母恩义存天地
  祖考蜻神在子孙
  Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa
  Tổ khảo tinh thần tại tử tôn

  Chữ và âm Hán
  上不负先祖贻流之庆
  下足为後人瞻仰之标
  Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
  Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chi tiêu
  Dịch
  Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại,
  Dưới nêu gương con cháu noi theo.

  鞠育恩深东海大
  生成义重泰山膏
  Cúc dục ân thâm Đông hải đại
  Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao

  山水蜻高春不盡
  神仙樂趣境長生
  Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,
  Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

  象山德基門戶詩禮憑舊蔭
  郁江人脈亭皆芝玉惹莘香
  Tượng Sơn đức cơ môn hộ thi lễ bằng cựu ấm,
  Úc Giang nhân mạch đình giai chi ngọc nhạ tân hương.

  Núi Voi xây nền đức, gia tộc dòng dõi bởi nhờ ơn đời trước, 
  Sông Úc tạo nguồn nhân, cả nhà giỏi tài vì sức gắng lớp sau

  山高莫狀生成德
  海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng sinh thành Đức
  Hải khoát nan thù cúc dục Ân

  先祖芳名留國史
  子宗積學繼家風
  Tiên Tổ phương danh lưu Quốc sử
  Tử tôn tích học kế Gia phong

  祖昔培基功騰山高千古仰
  于今衍派澤同海濬億年知
  Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,
  Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri.

  Tổ tiên xưa xây nền, công cao tựa núi, nghìn thủa ngưỡng trông,
  Con cháu nay lớn mạnh, ơn sâu như bể, muôn năm ghi nhớ.

  福生富貴家亭盛
  祿進榮華子宗興
  Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,
  Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

  學海有神先祖望
  書山生聖子孙明
  Học hải hữu Thần Tiên tổ vọng,
  Thư sơn sinh Thánh tử tôn minh.

  長存事業恩先祖
  永福基圖義子孙
  Trường tồn sự nghiệp ơn Tiên tổ,
  Vĩnh phúc cơ đồ nghĩa cháu con.

  祖功開地光前代
  宗德栽培喻后昆
  Tổ công khai địa quang tiền đại;
  Tông đức tài bồi dụ hậu côn.

  Tổ tiên công lao vang đời trước
  Ông cha đức trí tích lớp sau

  功在香村名在譜
  福留孙子德留民
  Công tại Hương thôn, danh tại phả;
  Phúc lưu tôn tử, đức lưu dân.

  Tại sao nên lựa chọn bộ đỉnh đồng tại Đồ đồng Việt

  – Với đặc thù sản xuất trực tiếp, giao hàng tận tay, không qua bất cứ khâu trung gian nào nên giá thành sản phẩm vô cùng hợp lý.
  – Tại Đồ đồng Việt, chúng tôi áp dụng chính sách bảo hành 10 năm đối với mọi sản phẩm cao cấp, bảo hành ít nhất 5 năm đối với các sản phẩm nằm trong phân khúc giá rẻ, bảo hành trọn đời đối với các loại sản phẩm mạ vàng 24K, dát vàng 9999. 
  – Giao hàng nhanh nhất, miễn phí giao hàng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tại các tỉnh thành có hệ thống chi nhánh của Đồ đồng Việt