Tượng đại bàng tung cánh dát vàng 9999

Tượng đại bàng tung cánh dát vàng 9999

Ngày đăng: 30/08/2023 03:23 PM

    Đại triển hồng đồ - "đại triển" là "phát triển lớn mạnh", còn "hồng đồ" là "bản đồ quy mô sự nghiệp" nên Đại triển hồng đồ nghĩa là "chúc sự nghiệp phát triển lớn mạnh, tiền đồ phát triển như vũ bão". Toàn bộ bức tượng là hình ảnh chim đại bàng tung cành, Đại bàng là biểu tượng của sức mạnh, sự dũng cảm, kiên cường, hiên ngang chống lại mọi sức mạnh khác. Người sở hữu tượng đại bàng tung cánh Đại Triển Hồng Đồ thể hiện sự uy dũng của mình trước mọi khó khăn, sóng gió, dù khó khăn trở ngại cũng không bao giờ quay đầu chạy trốn.